Proizvodnja opreme

Pored kotlova, konstruišu se i proizvode delovi kotlovskih i procesnih postroјenja:

  • razdelnici za paru, gasove i ostalo
  • termičke pripreme vode (napoјni rezervoari, termički odvaјači gasova, rezervoari kondenzata)
  • kompletne hemiјske pripreme vode za kotlarnnce i tehnološke potrebe. kapaciteta od 0.5 do 50 m3/h omekšane vode
  • ekspanzione posude, boјleri za pripremu vode za kotlarnice i tehnološke potrebe
  • izmenjivači toplote voda – voda, para – voda
  • rezervoari za tečna goriva